Så här sprider vi ditt välfärdsavtryck

Ditt välfärdsavtryck är viktigt för oss. Svenskt Näringslivs regionkontor och deras anställda möter kommunala tjänstemän och politiker dagligen för att prata om era förutsättningar som företagare. Ditt välfärdsavtryck visas i dessa möten upp för att ge en ökad förståelse för att starka och växande företag ger jobb och välfärd. Att ni får rätt förutsättningar för att kunna växa är en förutsättning för en bra och fungerande välfärd i kommunen.

Vår förhoppning är att även du som företagare ska vilja sprida och berätta om ditt företags välfärdsavtryck i olika sammanhang. Avtrycket kan till exempel visas upp för era anställda, så att ni tillsammans kan känna en stolthet över vad ni bidrar med till välfärden. Vi hoppas också att du som företagare ska vilja berätta om ert avtryck när ni får besök av kommunala tjänstemän samt för politiker både på lokal som nationell nivå.