JP Industri AB

JP Industri AB har med sina 130 anställda bidragit med omkring 25 000 000 i skatt!

Det räcker till !

På vårt företag är vi 130 anställda. Vi bidrar till samhället genom vår verksamhet, men även via skatterna vi betalar. Vi och andra företag i Sverige är viktiga för att det samhällsekonomiska kretsloppet ska fungera. När vi anställer och växer kan vi producera fler varor och tjänster men också bidra med skatteintäkter som finansierar den välfärd som kommer oss alla till del. När vi är framgångsrika uppstår en positiv spiral. En ökad förståelse för sambandet mellan företagande, jobb och välfärd är viktig.

Starka och växande företag ger jobb och välfärd. Vi som företag och våra anställda är stolta över vårt bidrag. Förra året bidrog vi genom våra skatter med omkring 25 000 000 kr till välfärden i Sverige.

Ladda ner diplom och delningsbara bilder och sprid budskapet vidare!

  • Diplom
  • Banners och klistermärke för exempelvis mailsignatur
  • Bilder för sociala medier