TM Konsult Teknik & Arkitektur bidrar till välfärden i sommar

Våra svenska företag slutar inte att bygga välfärden bara för att dagarna blir varmare och kvällarna ljusare. Bakom semesterkulisserna rör sig ett maskineri precis som vanligt. Det är detta maskineri som gör det möjligt för människor att njuta av sommaren. Så här bidrar Kennet Holmbom och TM Konsult Teknik & Arkitektur till välfärden under sommaren:

Vad fick dig att ta över företaget?
För mig var det utmaningen som lockade. Företaget var moget när jag tog över men jag såg att det fanns förbättringspotential. Därför kände jag en drivkraft att utveckla verksamheten ännu mer och driva den på ett sätt som jag tror är mer effektivt och lönsamt.

Hur bidrar ni till Sveriges gemensamma välfärd?
Vi bidrar på många sätt. Vi driver företaget så att det blir lönsamt och betalar därmed bolagsskatt, arbetsgivaravgifter med mera. Om man tittar på sammanställningarna så ser man hur viktigt det är att företagen är lönsamma och expansiva. Sen bidrar vi genom att skapa arbetstillfällen med kvalificerade jobb även i landsbygd och gör den på så sätt mer levande. Vi har kontor i bland annat Sollefteå, Kramfors och Lycksele. 


Vad ser du som det största hotet mot er verksamhet?
Det är kompetensförsörjningen. Det finns fler liknande yrken som konkurrerar med oss idag än för 20 år sen. Tyvärr kan det ibland vara mer lukrativt att arbeta inom liknande branscher. Därför måste vi höja statusen ännu mer för att attrahera unga och kompententa människor till branschen. Prisbilden inom offentlig upphandling har även gjort det knepigare att hålla uppe lönsamheten. Det kan leda till sämre löner åt färre personer som i sin tur gör att vår bransch inte lyckas attrahera arbetskraft.