Livsanda Assistans bidrar till välfärden

Maja Koppfeldt är en av Årets mest företagsamma människor i Göteborg: ”Att driva välfärdsföretag handlar i grunden om en balans mellan tre delar: affärsdelen, den mänskliga delen och företagandet.”