Företagens välfärdsavtryck

”Jag drivs av glädjen att få bidra till en levande landsbygd och en starkare välfärd”

Sara Wennerström driver Solhaga Stenugnsbageri i Slöinge, en liten by utanför Falkenberg. Hon bytte storstadslivet och jobbet på en reklambyrå till att starta ett hantverksbageri i en by med ungefär 1000 invånare. På bara fem år har hon gått från noll till en omsättning på 5,3 miljoner, sex heltidsanställda som blir till 12 personer totalt under sommarsäsongen.

Det lilla bageriet har således fått en viktig samhällsfunktion för byn. Dels har intresset varit stort i media och lockat hit mycket turister, dels har Sara enbart anställt personer som bor i området.

– Jag bidrar absolut till välfärden! Att driva den här typen av företag i en liten by som Slöinge tillför en hel del. Om man tittar på antalet jobb i förhållande till antalet invånare så blir vi för Slöinge ungefär vad Astra Zeneca är för Göteborg. Jag är dessutom noga med att köpa lokala råvaror för att gynna det lokala näringslivet här. Att vi byggde till ytterligare ett hus innebar också att fler av bygdens hantverkare fick jobb.

– Jag tycker det är viktigt att visa hur företagarens verklighet faktiskt ser ut. Hur vi jobbar för att ge våra anställda arbetsvillkor vi själva bara kan drömma om. Ibland blir jag frustrerad över hur en del målar upp bilden av oss företagare som cyniska direktörer med egen vinning som enda mål. Men det är vi som bygger grunden till välfärden, och vi vill lika mycket gott som alla andra.

– För mig är företagande ett sätt att uttrycka mig och nå fram till andra människor. Jag drivs av glädjen att få bidra till en levande landsbygd och en starkare välfärd. 

Solhaga Stenugnsbageri AB har med sina 6 anställda bidragit med omkring 910 000 i skatt! Det räcker till 29449 skolluncher.