Företagens välfärdsavtryck

”Engagerade företagare skapar vi-känsla på orten”

Både Anna Skinnargård och hennes man är egenföretagare. Annas man jobbar inom skogsnäringen och hon själv driver Hudvårdssalongen i Forshaga sedan drygt 20 år tillbaka.

– Trots att vi jobbar i olika branscher har vi mycket utbyte av varandra. Vi brukar säga att vi jobbar med samma sak: Att bygga relationer och skapa förtroende hos våra kunder.

Anna känner att hon även har mycket gemensamt med de flesta andra företagare, även om de jobbar med olika saker. De arbetar under samma premisser, med samma former av utmaningar i vardagen.

– Jag engagerar mig på olika sätt för att vi som driver företag på samma ort ska samarbeta. Det ger mycket för oss egenföretagare, en vi-känsla som i sin tur smittar av sig på alla som bor här, säger Anna.

Hon beskriver sig själv som ”en entreprenör ända ut i fingerspetsarna”. För henne är det en självklarhet att engagera sig i företagarfrågor, både för att lyfta sitt eget och andras företag – men även för att ge alla företagare den uppskattning som de förtjänar.

– Många inser nog inte vad vi företagare bidrar med till välfärden och samhället i stort. Det behövs driftiga personer som får Sverige att snurra. I en bruksort som Forshaga har det enligt tradition varit mest accepterat att vara anställd, även om det håller på att förändras. Jag börjar se att Jante-lagen luckras upp, eftersom vi har en stor ökning av yngre personer som flyttar hit.