CoolStuff bidrar till välfärden

Vad krävs för att CoolStuff ska kunna konkurrera på en global marknad?
En av de saker som krävs för att vi ska lyckas bättre på den internationella marknaden är smartare och billigare fraktlösningar mellan olika länder.

Hur skulle CoolStuff påverkas om det blev svårare och mindre lönsamt att exportera till andra länder? 
Vi skulle påverkas mycket, 60% av vår omsättning är export och det kommer bara öka i framtiden. Idag konkurrerar vi med de största, världsledande, e-handelsjättarna på marknaden.

Hur bidrar CoolStuffs export av varor till vår gemensamma välfärd i Sverige? 
Med all härlig skatt vi betalar så bidrar vi väldigt mycket! Vi ger fast anställning till över 30 personer i Sverige och tar in cirka 100 personer extra till vårt lager under december.