Företagens välfärdsavtryck

”Vi företagare borde prata mer om vad vi bidrar med”

Utan privata företag stannar Sverige. Erik Kylberg, VD på bemanningsföretaget FLIT i Jönköping, är en av alla företagsamma människor i Sverige, som sysselsätter 75 människor.

– Som företagare känner jag mig stolt. Jag vet att min verksamhet skapar intäkter till samhället, som sedan kan användas inom till exempel vård och skola. Varje person som vi kan anställa på vårt företag resulterar i hundratusentals kronor som går till vår gemensamma välfärd.

Han tycker att företagare överlag är för dåliga på att lyfta fram vad deras verksamheter faktiskt bidrar med till samhället.

– Vi borde alla dagligen ställa oss frågan varifrån pengarna kommer. De pengar som bekostar, helt eller delvis, mitt besök hos tandläkaren, läkaren, min utbildning eller mitt besök på biblioteket, säger Erik Kylberg.

Han tycker att det är problematiskt att prata med sina anställda om dessa frågor. Kritiken som hamburgerkedjan Max fick när deras VD i ett månadsmejl poängterade vad höjd restaurangmoms och höjda arbetsgivaravgifterna för unga skulle leda till, har fått Erik Kylberg att dra öronen åt sig.

– Jag tycker att man skulle få vara mer fri att prata politik i samhället. Även politikerna själva borde fundera kring detta. Det tror jag skulle göra att människor får en tydligare bild om företagens villkor.