”Vi ville förvalta skattepengarna på ett bättre sätt”

För Marita Eerola på Vårdstyrkan i Stockholm AB var viljan att bidra till välfärden på olika sätt ett incitament till att starta företag.

– När jag och två kollegor, som jag hade jobbat med inom vårdsektorn, startade Vårdstyrkan ville vi bli en bättre arbetsgivare och erbjuda bättre tjänster än kommunen och landstinget. Vi bidrar även till välfärden eftersom vi skapar jobbtillfällen och utvecklar vården genom att ge plats för ett innovativt tänkande, säger Marita.

Vårdstyrkan har 270 anställda och driver ett äldreboende i Täby och ett i Sollentuna. De har en egen restaurang och driver även hemvård och hemsjukvård.

– Vi pratar ofta med våra chefer, mellanchefer och anställda om att det är positivt om vi går med vinst. Vi betalar skatt på vinsten, vilket ger mer pengar till skattefinansierad verksamhet, det vill säga välfärden. Dessutom ger det medel som kan användas till förbättringar inom företaget, säger Marita.

Hon tror att privata företag skulle få en högre status i samhället om fler insåg att det finns en tydlig koppling mellan vad man betalar i skatt och vad man som medborgare får ut av det.

– Alla vill ha simhall, bibliotek och ett bra vårdboende för mamma när hon blir gammal. Men få tänker på att det är skatterna som ska betala det. Att en kommun växer och att det startar många nya företag är med andra ord något som är positivt för alla, säger Marita och fortsätter:

– När vi i Vårdstyrkan gick med i Sverige tar matchen-initiativet fick vi många tydliga och konkreta exempel på vad våra skattepengar bidrar med. Vi har pratat om det på våra arbetsplatsträffar och vi kommer att använda vår hemsida för att lägga ut några exempel.

Vårdstyrkan tillsammans med sina 270 anställda har på ett år bidragit med ca 30 000 000 kr i skatt till vår gemensamma välfärd. Det motsvarar ungefär kostnaderna för t.ex. 217 bypassoperationer, 245 förskoleplatser eller 80 undersköterskor.  

Text: Lina Skandevall