”Utan oss skulle Sverige inte ha den välfärd vi har idag”

Åren i läkemedelsbranschen fick Henrik Carlsson att identifiera ett vanligt problem: de flesta vårdenheter är överhopade av administrativt arbete – tid de istället borde lägga på sina patienter. År 2006 startade han företaget Conscriptor, som erbjuder effektivisering av vårddokumentation och andra administrativa tjänster.

– Vi låter proffs vara proffs och ägna sig åt det de är bra på. Trots att vi i Sverige har flest läkare per capita hinner man inte ta emot patienter i önskvärd utsträckning. Vi ser till att all vårddokumentation alltid ligger redo för läkaren att signera.

Det visade sig vara en mycket bra affärsidé. Idag har Conscriptor 170 heltidsanställda och cirka 50 deltidsanställda.

– Vi, precis som alla privata företag, bidrar med arbetstillfällen och intäkter till skattekassan. Genom vår affärsidé ger vi också möjlighet att effektivisera vården. Det innebär att skattepengarna används mer effektivt. Vi bidrar med andra ord till välfärden på många sätt– det känner jag verkligen en stolthet över!

– Många inser inte hur stora risker vi måste våga ta för att skapa tillväxt – en tillväxt som gynnar oss alla. Det är vi som driver mindre företag som tar de största personliga riskerna. Vi riskerar vår familjeekonomi, hus och hem för att kunna växa. Visst, det är självvalt, men utan oss skulle Sverige faktiskt inte ha den välfärd som vi har idag.

Conscriptor har med sina 250 anställda bidragit med omkring 27 000 000 i skatt. Det räcker till ungefär 70 undersköterskor.