”Utan företagare får staten inte ihop skattesumman”

Christian Rudolf i Stockholm är en av alla företagare som tar matchen varje dag och bidrar till välfärden. Han jobbar med marknadsföring på internet och har flera frilansare knutna till sig. I sitt företag Topdog vänder han sig mot större företag och varumärken, ett medvetet val för att sticka ut i sin bransch.

– Konkurrensen är lika stor som i de flesta branscher, men många vänder sig till mindre företag eftersom det innebär kortare säljcykler. Att jobba mot större företag innebär längre tidsperspektiv på införsäljningen, men kan ge en större tillväxt på sikt när man väl kommer till affären.

Som företagare är Christian engagerad i entreprenörsfrågor och efterfrågar en större medvetenhet hos gemene man kring kopplingen mellan de privata företagens tillväxt och ekonomin i landet.

– Människor i Sverige tar vår välfärd och sin lön för självklar. Alla betalar skatt, men staten behöver 1900 miljarder kronor per år för att gå runt och betala all välfärd vi har omkring oss. Utan företagarna får staten inte ihop den summan, och det blir mindre välfärd för oss alla. Jag tycker att fler borde anstränga sig för att förstå detta samband mellan företagande och nivån på vår nuvarande gemensamma välfärd.

Initiativet ”Sverige tar matchen” tycker Christian är ett exempel på något som kan fungera som en ögonöppnare.

– I media blir allt som handlar om företagare ensidigt och tillrättalagt. Så ser det inte ut. Därför är det bra med initiativ som visar den osminkade sanningen.