Företagens välfärdsavtryck-

Sverige tar matchen gästar KPMGs affärsdagar

Sverige tar matchen deltar under mars och april på KPMGs affärsdagar på sex orter tillsammans med Google och lokala företagare för att diskutera konkurrenskraft både lokalt och internationellt.

Under föreläsningen lyfter vi fram företagens roll i samhället och vilka utmaningar vi ser med en ökad konkurrens internationellt för våra företag och i förlängningen vår välfärd. Därefter får en lokal företagare chansen att berätta hur just de klarar konkurrensen i sin bransch. I Örebro berättade företagaren Johan Millgårdh på Millcon om framgångsfaktorer för hans företag. Millcon har lyckats växa de senaste åren trots att de befinner sig i pappersindustrin, en hårt utsatt bransch där många företag upplever en nedgång. Genom att satsa på medarbetarna och bygga organisationen mer som ett idrottslag har Millcon lyckats skapa stolthet över företaget hos medarbetarna och fått dem att engagera sig mer i verksamheten. Millcon United är namnet på de team man lyckats bygga, där var och en av medarbetarna har fått utvärdera sina styrkor och svagheter och fått utarbeta en mer tydlig roll på arbetsplatsen. Varje medarbetare har fått egen träningsutrustning och tillåts träna på arbetstid, vilket enligt Johan bidrar till mer positiv energi och engagemang. På detta sätt har Millcon höjt produktiviteten och blir samtidigt en mer attraktiv arbetsgivare på sikt.

Millcon med deras 20 anställda är ett av de företag som gått med i Sverige tar matchen och visar stolt upp sitt välfärdsavtryck på 2,5 miljoner kronor om året, vilket motsvarar kostnaden för ungefär 79300 skolluncher.

Vill du som företagare delta på någon av de fyra kommande affärsdagarna i Sundsvall, Göteborg, Malmö eller Stockholm och lyssna på föreläsningen Sverige tar matchen, lokala företagare, Google och KPMG är det bara att gå in på länken nedan och anmäla sig. Där hittar du även mer information om program och lokaler. 

http://www.kpmg.com/se/sv/tjanster/revision/mindreochmedelstoraforetag/sidor/affarsdagen.aspx

De närmsta veckorna besöker vi följande orter:

Sundsvall 12e mars

Göteborg 19e mars

Malmö 20e mars

Stockholm 3e april

På bilden ser ni Johan Millgårdh, VD för Millcon och Sverige tar mathcens projektledare Maria Cederholm. Bilden är tagen av Kristoffer Zettergren på JM Graphic.