”Lyft sambandet mellan företagande och välfärd!”

Lars-Göran Göransson har företagandet i blodet. Han startade sitt skogsentreprenadbolag ”AB Göranssons skogsentreprenad i Södermanland” redan 1973. 2006 tog sonen Simon över som VD och Lars-Göran är sedan dess anställd i bolaget. Lars-Göran har hela tiden, framför allt de senaste åren, varit väldigt engagerad i företagarfrågor.

– Vill man förändra och påverka är det viktigt att engagera sig. Jag har varit ordförande i SMF Skogsentreprenörerna och sitter med i centralstyrelsen i Skogs- och lantarbetsgivareförbundet, förklarar Lars-Göran.

Hans önskan är att egenföretagare ska värderas högre i samhället i stort. Att fler får upp ögonen för att det är företagen, och framför allt småföretagen, som får Sverige att gå runt.

– Det är vi som skapar flest arbetstillfällen och bidrar med stora intäkter till skattekassan. Om politiker och media lyfter dessa frågor oftare skulle folk ha lättare att se sambandet.

– Dessutom behöver vi höja statusen i yrket så att yngre väljer att jobba i skogsbranschen. Vi har svårt att växa just nu – vi hittar helt enkelt inte personal. 

Aktiebolaget Göranssons Skogsentreprenad i Södermanland har med sina 29 anställda bidragit med omkring 3 700 000 i skatt. Det räcker till ungefär 37 gymnasieplatser.