Konsten att växa med 2000 procent

Vi fortsätter vår annonsering, nu med annonsen "Konsten att växa med 2000 procent". I den kan ni bland annat läsa om att under 150 år fram till 1865 hade Sverige i princip ingen tillväxt. De kommande 150 åren växte Sverige däremot med ungefär 2000 procent.

Sverige tar matchen kommer att annonsera under hela våren i framförallt Dagens Industri och Fokus men även i andra dagstidningar runt om i landet. Vi vill berätta hur mycket export och frihandel betyder och hur viktigt det är för vår välfärd att det finns företagsamma människor som vågar satsa på sina idéer och anställa andra.

Vi riktar oss mot beslutsfattare och opinionsbildare och hoppas att våra annonser ska väcka intresse och påminna om de för oss så naturliga sambanden mellan företag och välfärd. Förhoppningsvis inspirerar vi också till vidare samtal.

För att läsa annonserna i sin helhet klicka på respektive annons nedan: 

Konsten att växa med 2000 procent

Kan du bygga en brödrost på egen hand?

170 000 kineser jobbade för dig medan du sov