”Jag sprider budskapet genom Twitter”

Lina Skandevall driver en kommunikationsbyrå i Norrköping sedan tio år tillbaka. Hon har två anställda och samarbetar med ett tiotal underleverantörer.

– Jag är mycket engagerad i företagarfrågor, både professionellt och privat. Vissa kommuner har ett bristfälligt företagsklimat och ibland blir jag förvånad över att så många politiker inte verkar ha något självklart näringslivstänk där man ser sambandet mellan välmående företag och en välmående kommun, säger Lina.

– Det är så enkelt. Mår företagen bra i en kommun, anställer de och skapar tillväxt. Det bidrar i sin tur till ökade skatteintäkter och en bättre välfärd. Kommunens syn på företagen är i princip avgörande för om ett företag väljer att utveckla företaget i kommunen eller inte.

Hon anser också att företagen har ett ansvar att lyfta frågan och påtala hur viktiga företagen är för välfärden så ofta det går, både bland vänner, i professionella sammanhang – och inte minst mot politiker.

För Lina är sociala medier effektiva och självklara kommunikationsvägar för att diskutera, debattera och skapa opinion.

– Twitter är en utmärkt sidekick till pågående debatter. Att haka på i företagsfrågor ger effekt. Allt diskuteras på en bra nivå, ofta direkt med beslutsfattare och opinionsbildare. För mig är det en viktig kanal.

Skandevall Media och deras två anställda bidrar tillsammans med ca 390 000 kr till välfärden. Det motsvarar kostnaderna för ungefär 12 500 skolluncher eller tre förskoleklasser.