Företagens välfärdsavtryck

Globaliseringen ger nya vägar att gå

Johan Högberg, VD på Vertiseit AB, har en tydlig utgångspunkt i sitt företagande: Med en positiv grundsyn växer både företaget och medarbetarna

– Jag är mycket engagerad i entreprenörskap och företagarfrågor. Det är självklart, eftersom jag driver företag, men även för att jag brinner för att se andra förverkliga sina idéer och visioner.

Han startade Vertiseit för sex år sedan. Idag arbetar 13 anställda med att hjälpa sina kunder att gå över från analog till digital kommunikation, så kallad Digital Signage.

– Ett exempel är globaliseringen. Väljer man att stå utanför och inte ger sig in i matchen blir det svårt att växa på den globala marknaden. Ser man istället vilka otroliga möjligheter som finns så ger det helt nya vägar att gå, säger Johan.

Han menar att Vertiseit mycket väl hade kunnat arbeta med enbart Varberg och Halland som marknad. Men det ger inte mycket utvecklingspotential – eller så många anställda heller. Istället växer de med sina kunder, även i andra länder.

– Jag är glad att många inser att Vertiseit bidrar till att utveckla Varberg. Generellt börjar allt fler förstå sambandet mellan växande företag, utveckling och välfärd.

Johan märker att de senaste årens utveckling har öppnat ögonen på många. Tidigare tog svenskarna de stora industriföretagen för givna.

– I takt med att allt fler flyttar sin produktion utomlands måste gemene man omvärdera sin syn på hur den svenska ekonomin ska kunna blomstra. Folk inser helt enkelt att det är små och medelstora företag som måste stå för en stor del av arbetstillfällena, avslutar Johan.

Vertiseit AB och deras 13 anställda bidrar tillsammans med ca 2 300 000 kr till välfärden. Det motsvarar kostnaderna för ungefär 21 gymnasieplatser eller 63 blindtarmsoperationer.