”Det går att vara företagare i Sverige”

När telefonistföretaget Kalix Tele24 AB startades 1992 i Kalix i Norrbotten fanns det gott om tillgång på arbetskraft, billiga lokaler och flera andra ekonomiska incitament att etablera sig just där. Med åren har dock de ekonomiska incitamenten att driva verksamheten från Kalix minskat.

Företagets nuvarande VD, Roland Pihlström berättar att som ett personalintensivt företag i deras bransch är det betydligt billigare för företag att lokalisera sig i något annat land där lönerna är lägre.

– Det är idag inte ovanligt att svenska företag och myndigheter köper telefonisttjänster från leverantörer på andra sidan jordklotet, påpekar Roland.

Kalix Tele24 har dock valt att stanna i Sverige och har inga planer på att flytta någonstans. Istället har företaget även etablerat sig i Haparanda vilket har skapat möjligheter att ta sig in på den finska marknaden då många i Haparanda är tvåspråkiga. Dessutom har man även ett säljkontor i Stockholm för att komma närmare många av företagets kunder.

– Vi har valt att satsa på högkvalitativa tjänster och kompetent personal. Genom att kombinera hög kapacitet, flexibilitet 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året, fyra språk samt ligga långt framme vad gäller teknikutveckling, kan vi erbjuda våra kunder en tjänst som de inte får någon annan stans och därmed är villiga att betala för, säger Roland.

Så fortsätter Kalix Tele24 att ta matchen och förbli konkurrenskraftiga. Roland Pihlström berättar att både ägare och personal är stolta över de bidrag de ger till den svenska välfärden och kanske framförallt över den lokala betydelse företaget har som en stor arbetsgivare på relativt sett små orter.

– Vi genererar vinst, lägger stor vikt vid att vara ett stabilt företag och skapar på så sätt en enorm trygghet för vår personal och våra kunder. Vi går i bräschen för att det går att vara företagare i Sverige.

Kalix Tele24 är inte bara en stor arbetsgivare på de orter där de är verksamma utan de satsar också på att, i gott samarbete med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, ge ungdomar och personer som står långt från arbetsmarknaden en chans till anställning.

– Vi möjliggör anställning för dem som aldrig haft ett jobb eller inte har haft ett jobb på länge och som kan få en chans att växa hos oss. Dessutom satsar vi mycket på arbetsmiljö och friskvård, vi utvecklar vår verksamhet och är långsiktiga vilket gör att våra lokala leverantörer också kan känna sig trygga och i förlängningen kan utveckla sin verksamhet.

Kalix Tele24 säljer idag sina tjänster till företag och myndigheter i Sverige, Norge och Finland. Med sina ca 160 heltidsanställda och några ytterligare visstidsanställda bidrar Kalix Tele24 med ca 35 000 000 kr i skatt till den gemensamma välfärden under ett år. Det motsvarar ungefär kostnaden för 93 undersköterskor, 282 förskoleplatser eller 76 gymnasielärare.