”Det är värt allt slit”

Att driva budföretag innebär att vara tillgänglig dygnets alla timmar. Budtransporter bokas oftast med kort varsel och det är viktigt att kunna tillgodose kunden oavsett tidpunkt.

– Att vara egenföretagare innebär mycket arbete, men det är värt allt slit, känslan att veta att man bygger upp något på egen hand väger tyngre än allt arbete. Vi känner oss stolta och glada och väljer att trycka hårt på vår seriositet och professionalitet. Vår bransch kantas ibland tyvärr av dåligt rykte på grund av oseriösa aktörer, säger Marie Wilhelmsson som driver Budkompassen AB i Skövde tillsammans med sin sambo Ingemar Pettersson sedan drygt tre år tillbaka. I företaget har de även några deltidsanställda, tillsammans utgör de totalt fyra heltidstjänster.

Att de gick med i initiativet ”Sverige tar matchen” var ett medvetet val för att delta i arbetet med att få folk att förstå hur viktiga företagen är för Sverige och välfärden.

– Det är motiverande att tänka på att vi, med våra skatter och avgifter, faktiskt bidrar till skolluncher och annat viktigt i samhället. Jag tycker att man som företagare ska våga lyfta dessa frågor, både med politiker, medarbetare och alla man har runtomkring sig. För oss är detta ett sätt, avslutar hon.

Budkompassen AB och deras fyra anställda bidrar med ca 290 000 kr i skatt per år till välfärden. Det motsvara ungefär kostnaderna för 9371 skolluncher eller 2 bypassoperationer.