Berättar om företagets betydelse på Facebook och blogg

För 14 år sedan startade hon sitt första företag. Sedan dess har hon drivit både PR-byrå och hotell, men för ett par år startade hon skogsentreprenadföretaget M.II.O Entreprenad tillsammans med sin man. Ida Oderstål kan det här med att driva företag.   

– Det är viktigt att berätta hur kopplingen mellan företagen och välfärden ser ut. Utan företag finns inga jobb och inte heller några pengar. Det är enkel matematik, pengarna kommer inte av sig själva till dem som jobbar inom offentlig sektor.

Hon anser att sociala medier är ett viktigt redskap som kan hjälpa till med att upplysa fler om hur viktiga företag är. Och självklart lever hon som hon lär.

– Vi har en Facebook-sida där vi lyfter vad vårt företag betyder för samhället och välfärden.  Vi försöker sprida information om vad som händer med den råvara som vi tar fram i skogen. Att den blir virke, träprodukter, papper, sanitetsprodukter, kläder med mera. Vi bidrar också på andra sätt eftersom vi återbeskogar de avverkade områdena och verkar därför inom en förnyelsebar bransch.

Hon berättar att hon och hennes man håller täta personalträffar där de implementerar sin policy och poängterar vikten av att personal i tjänst kommunicerar samma sak.

– Vi har såklart planschen om initiativet ”Sverige tar matchen” på vår ytterdörr, så att alla som kommer hit möts av det faktum att vi bidrar med över 56 000 skolluncher varje år. Vi hymlar inte med att vi betalar skatt och att det är viktigt för samhället.

Som egenföretagare flyter ofta jobb och privatliv ihop. Det kan Ida skriva under på.

– Jag har en blogg där jag skriver mycket om vad jag och mina kollegor betyder för samhället. Men jag väver också i n mitt familjeliv och vår hållbara livsstil. Mitt företagande går hand i hand med hur jag lever mitt liv.

 

M.II.O Entreprenad AB har med sina nio anställda bidragit med omkring 1 800 000 i skatt! Det räcker till 56924 skolluncher eller 18 gymnasieplatser.