Svensk Handel på turné med siffror från Sverige tar matchen

Just nu är Svensk Handel på turné för att träffa handlare och politiker runt om i landet. I veckan har halva tiden för turnén gått. Sverige tar matchen har hjälpt till med att ta fram handelns välfärdsavtryck på respektive ort. Välfärdsavtrycket är ett mått på hur mycket skatteintäkter företag bidrar med till välfärden baserat på hur många som är sysselsatta och hur mycket företagen omsätter på orten. Många gånger handlar det om skatteintäkter motsvarande ett betydande antal välfärdstjänster så som gymnasieplatser eller förskoleklasser.

Syftet med turnén har bland annat varit att värva och träffa medlemmar, visa medlemserbjudanden, lyfta handelns betydelse för orten och sprida stolthet. Till exempel har lokala fakta med siffror lyfts fram på roll-ups.

-       Det har varit väldigt effektfullt att kunna visa så tydligt vad handeln på orten bidrar till, både för handlarna själva, men också för politiker, säger Erik Boman, pressekreterare på Svensk Handel.

För att ta tempen på utveckling och framtidsplaner för handeln, bjuds bland annat lokala politiker in till en utfrågning och ett samtal om utveckling av handeln på orten.

-       Det känns som politikerna tar vår bransch på större allvar när vi visar upp oss och lyfter fram fakta. Flera av dem har dessutom velat ha foton på sig själva tillsammans med den lokala fakta som tagits fram, säger Erik Boman avslutningsvis.

Hittills har Svensk Handel besökt Sundsvall, Umeå, Västerås, Karlstad och Örebro samt träffat cirka 300 butiksägare. Kvar på schemat väntar Linköping, Helsingborg, Halmstad och Växjö.

Text: Marie Gyllenberg

Foto: David Abresparr

 

svensk handel 4

siffror