Företagens välfärdsavtryck

SSAB visar vägen

Har det någon betydelse för dig, mig och alla andra människor i Sverige hur det går för stålproducenten SSAB? Ja, det har det. Åtminstone enligt SSAB:s VD Martin Lindqvist som i en artikel på företagets intranät beskriver hur SSAB bidrar till samhällsutvecklingen.

SSAB är ett av över 800 företag som engagerat sig i Sverige tar matchen och ett av de företag som mest aktivt arbetet med att sprida budskapet om hur man bidrar till välfärd och välstånd. I en artikel på företagets intranät berättas exempelvis om att företaget och dess anställda bidrar med 1,5 miljarder kronor i skatt, tillräckligt för att finansiera tre sjukhus. I artikeln påpekas också att företaget är den största privata arbetsgivaren på tre orter i Sverige, i Luleå, Borlänge och Oxelösund. Totalt har SSAB 6 460 anställda i Sverige.

Utöver artikeln på intranätet har SSAB även publicerat en artikel i sin personaltidning Steel. Både tidningen och intranätet når företagets samtliga 8700 anställda. Varför väljer man då att beskriva företagets roll i samhället på detta sätt?
– Det är viktigt att skapa förståelse för hur företagen bidrar till välfärdsutvecklingen. Det skapar också stolthet bland våra medarbetare. Vår artikel på intranätet resulterade i flera positiva kommentarer från medarbetare som tyckte det här var ett bra sätt att lyfta industrins betydelse, säger Helena Stålnert som är SSAB:s informationsdirektör.

På frågan om varför SSAB valt att engagera sig i Sverige tar matchen svarar Helena Stålnert:
– Vi tycker att det är ett bra sätt att visa omvärlden hur mycket vi tillsammans med våra anställda betyder i samhället.

I artikeln på intranätet framhåller VD Martin Lindqvist att SSAB måste ha bra spelregler för att kunna utvecklas och kunna fortsätta bidra till en positiv samhällsutveckling.
– Vi är ett globalt företag i en väldigt konjunkturkänslig bransch. Våra medarbetare och politiker på lokal nivå är mycket medvetna om vårt behov av att vara konkurrenskraftiga på världsmarknaden.
– Men vi ser ett behov att lyfta medvetenhet på detta område hos politiska beslutsfattare på nationell nivå, säger Helena Stålnert.