Intresse för Sverige tar matchen i Norge

I veckan var Maria Cederholm, projektledare för Sverige tar matchen, och föreläste om initiativet för det norska näringslivet.

Varför blev du inbjuden att tala om detta i Norge?

Arbetsgivarorganisationen Papirgrossistenes hade hört talas om Sverige tar matchen från systerorganisationer i Norge. Under deras höstkonferens ville de lyfta utmaningar i form av bland annat arbetslöshet och en föränderlig omvärld. Utifrån detta tema bjöd de in oss för att vet att få veta mer om Sverige tar matchen och vårt initiativ. För att klara arbetslösheten och stå sig stark i globaliseringen krävs insikter om betydelsen av konkurrenskraftiga företag för välfärden och jobben. Ett perspektiv som vi från Sverige tar matchen kunde bidra med.

Hur såg de på sambandet mellan konkurrenskraft och välfärd?

Företagarna som deltog i konkurrensen var alla överens om att företagens konkurrenskraft är avgörande för hur det går för Norge och att konkurrenssituationen hårdnar. De var väldigt positivt inställda till vårt initiativ och såg hur ett liknande initiativ skulle vara nödvändigt i Norge. I diskussionerna som följde, tog de upp vikten av att våga visa vad man bidrar med som företag, något som i en norsk kontext kan uppfattas som ”lite fult”, menade deltagarna.  

Finns det någonting vi kan lära av Norge?

De två övriga föreläsarna under konferensen var professorer i politisk kommunikation på Handelshögskolan i Oslo och de menade att man skulle kunna fokusera ännu mer på företagens bidrag i samhället i form av innovationer.