Företagens välfärdsavtryck

"Företag bidrar på många olika sätt"

För rederiet Thunbolaget är Sverige tar matchen ett välkommet initiativ. Henrik Källsson som är vice VD på företaget menar att det är viktigt att påminna politiker i riksdag och regering om att konkurrenskraft i näringslivet är en förutsättning för välfärd.

Rederiet Thunbolaget med 140 anställda och hemort i Lidköping är ett företag som nyligen registrerat sig som deltagare i Sverige tar matchen.

– Jag tycker detta är ett utmärkt initiativ. Det är viktigt att belysa att pengar till välfärden kommer någonstans ifrån. Ibland missas det. Inte minst behöver många politiker påminnas, säger Henrik Källsson.

Han berättar att han sökt efter en form att berätta om hur Thunbolagen bidrar till samhället och då kom Sverige tar matchen som ett svar på frågan.

– Välfärdssnurran är väldigt enkel att använda och resultatet blir mycket tydligt. Egentligen är jag inte förvånad över storleken på vårt gemensamma bidrag. Man måste komma ihåg att företag bidrar på många olika sätt, även genom skatter som är rätt osynliga som till exempel arbetsgivaravgifter och bolagsskatt, säger Henrik Källsson.

För rederinäringen utgör global konkurrens inte ett framtidsscenario utan är en faktisk verklighet sedan länge. För att svenska rederier ska kunna konkurrera med rederier i andra länder påpekar Henrik Källsson vikten av likvärdiga förutsättningar.