Företagens välfärdsavtryck

"Vi tar matchen varje dag"

Livsmedelsföretaget Falkenbergs Laxrökeri har stolta medarbetare. De bidrar nämligen med skatteintäkter varje dag. Med sina 44 årsanställda betyder det cirka 8 miljoner kronor per år till välfärden.

Företaget brinner för att hålla sin produktion inom Sveriges gränser – för att skapa fler arbetstillfällen här i landet. 

– Jag ser det som att vi tar matchen dagligen. Vi är måna om våra anställda och lägger fokus på lönsamhet och på att kunna investera vidare i vårt bolag, säger VD:n Niklas Korshag.

Falkenbergs Laxrökeri är noga med att aktivt kommunicera ut hur de bidrar till välfärden genom att ta upp frågan med sina medarbetare. De skriver även om det, både på sin hemsida och på Facebook.

– Vi pratar ofta om de här frågorna när vi har besök av politiker och vid studiebesök. Det är viktigt att alla, från politiker till skolledning och lärarkår blir medvetna om vad vi i näringslivet faktiskt genererar, säger Niklas Korshag.

Förra året bidrog Falkenbergs Laxrökeri med ca 8 000 000 kr till den svenska välfärden. Det motsvarar kostnaden för 57 bypassoperationer, 257 055 skolluncher eller 17 distriktssköterskor.  

Text: Lina Skandevall