Ett industriområde mitt i Visby!

Under politikerveckan i Almedalen 2013 öppnar vi vårt eget industriområde mitt i Visby. I hörnet S:t Hansgatan/Trappgränd, samlar vi företrädare för industrin, forskare, politiker och samhällsdebattörer. Under en hel vecka diskuterar vi vad industrin betyder för välfärden, hållbar utveckling och andra viktiga samhällsfrågor.

Preliminärt program

Måndag 1 juli

08:00 - 09:15    Fördubblad export till 2015 - hur då? Läs mer

09:30 - 10:30    Ny kärnkraft - en förutsättning för svensk konkurrenskraft? Läs mer

10:45 - 11:45    Energieffektivisering ger Sverige en fördel Läs mer

12:00 - 13:30    Välkomstseminarium – Industrin tar matchen Läs mer

13:45 - 14:45    Hur får vi el när det inte blåser? Läs mer

15:00 - 16:00    Ska vi fortsätta producera livsmedel i Sverige? Läs mer

 

Tisdag 2 juli

08:00 - 09:15    Sveriges kemiska geografi - hur kan den utvecklas? Läs mer

09:30 - 10:30    Ny industri = mer välfärd. Läs mer

10:45 - 11:45    Hur köper man det som inte finns? Upphandlingens utmaningar Läs mer

12:00 - 13:30    Fiberrik framtid Läs mer

13:45 - 14:45   Eco Engineering – att värdesätta naturen vid ansvarsfulla industriprojekt Läs mer

15:00 - 16:00    Det hållbara samhället kräver mer industri Läs mer

 

Onsdag 3 juli

08:00 - 09:15    Hur blir stålindustrin en nyckelaktör i framtidens samhälle? Stålindustrins vision 2050 Läs mer

09:30 - 10:30    Morgondagens anställningsskydd Läs mer

10:45 – 11:45   Vem ska sätta normen för löneökningstakten? Läs mer

12:00 - 13:30    Trygghet och flexibilitet – ny modell att motverka varsel Läs mer

13:45 - 14:45    Växande industri i Sverige ger minskade utsläpp i världen Läs mer

15:00 - 16:00    100 % återvinning: Är det möjligt? Vem ska betala? Läs mer

 

 

Torsdagen 4 juli

08:00 - 10:30    Sverige behöver teknikföretag i världsklass – hur satsar vi? Läs mer

10:45 - 11:45    Klarar sig Sverige utan invandrad arbetskraft? Läs mer

12:00 - 13.30    Mattehjälp – olika förutsättningar men samma möjligheter? Läs mer

13:45 - 14:45    Framtiden för hållbar råvaruproduktion i Europa Läs mer

15:00 - 16:00    Konkurrenskraft och attraktivitet för Sverige och svensk industri Läs mer

17:00 - 19:00    Sätts fokus på yrkesutbildningarna Läs mer

 

Fredag 5 juli

09:30 - 10:30    Är framtidens industri beroende av dagens miljöregler? Läs mer

10:45 - 11:45     Vem ska styra valet till gymnasieskolan - arbetsmarknaden eller eleven? Läs mer

13.45-14.45   Männen, malmen och jakten på kvinnorna - hur får vi fler kvinnor till industrin? Läs mer

Arrangörer: Industrin tar matchen - EnergiFöretagens Arbetsgivareförening (EFA), Grafiska Företagens Förbund (GFF), Industriarbetsgivarna (IA), IKEM – Innovations- och kemiindustrierna, Jernkontoret, Livsmedelsföretagen (Li), SveMin, Skogsindustrierna, Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet (SLA), SVEMEK, Sveriges Textil & Modeföretag (TEKO), Teknikföretagen, Trä och möbelföretagen (TMF).