”Vi pratar företagande vid frukostbordet”

Carl-Otto Swartz har drivit lantbruksföretag i stort sett hela sitt yrkesverksamma liv. Han har de senaste åren blivit mer och mer engagerad och pratar med sina anställda, sina barn – och många han träffar – om de företagens roll i samhället.

– Jag är uppväxt i en företagarfamilj och har självklart mer inblick i dessa frågor än många andra. Men det känns viktigt att alla blir mer medvetna om vad företagen bidrar med till välfärdsintäkterna. Därför pratar jag, precis som mina föräldrar gjorde, med mina barn om detta. Men jag har även satt upp materialet kring Sverige tar matchen-initiativet på anslagstavlan i vårt lunchrum, säger Carl-Otto som har tre anställda på Örups Säteri.

”Det är droppen som urholkar stenen”, säger han och poängterar att budskapet tål att upprepas om och om igen. Carl-Otto skulle även gärna se fler representanter med mer erfarenhet från näringslivet i riksdagen.

– Som politiker tror jag att man driver de frågor som man har mest kunskap om. Därför anser jag att vi borde ha fler politiker med en bakgrund inom eget företagande. Då skulle intresset och engagemanget kring dess frågor öka.

Carl-Otto Swartz företag Örups Säteri och de tre anställda bidrog förra året med skatt motsvarande kostanden för 18 657 skolluncher.