”Mätta elever bidrar till välfärden”

– Vår verksamhet fokuserar på att göra skolelever nöjda och mätta, vilket ger bättre skolresultat. Det i sin tur ger ett positivt bidrag till välfärden, säger Lotta Klein ägare till företaget ACKlein Skolrestauranger AB

ACKlein skolrestauranger AB är leverantör av skolmåltider. Företaget har 46 anställda som arbetar med att förse skolor i Stockholmsområdet med nyttiga och näringsrika skolluncher.

Vi strävar även hela tiden efter en ökad omsättning för att kunna anställa fler och bidra med mer intäkter till statskassan. Det känns bra att arbeta med så viktiga saker, säger ägaren Lotta Klein.

Hon anser att politiker och media bör ha tillräcklig kunskap för att kunna berätta om vad företagen i Sverige betyder för landets välfärd. Men hon tycker även att företagen själva har ett ansvar.

– Skatteintäkterna från oss företagare bidrar till välfärdsintäkter. Men det är inte alla som är medvetna om det. Därför bör de som styr landet förmedla detta. Vi företagare kan hjälpa till genom att prata om dessa frågor med våra anställda och andra som vi kommer i kontakt med. Ett annat bra sätt för företagare att påverka är att göra gemensam sak och organisera sig.

Företaget ACKlein och dess personal bidrar med ca 5,2 miljoner kronor i skatt. Det motsvara ungefär kostnaden för 148 fritidshemsplatser, 14 undersköterskor eller 141 blindtarmsoperationer.