Företagens välfärdsavtryck

Konsulterna är vår kärna

SOMMARKRÖNIKA - Jag är darwinist. Jag tror på evolution och på den anpassningsbares överlevnad. Lika lite som jag tror på myten om att världen skapades som en gudomlig idé, tror jag på myten om att en affärsidé ligger till grund för ett framgångsrikt företag.

Netlight startade inte som en affärsidé. Vårt bolag grundades eftersom att rätt människor
träffade varandra och bestämde sig för att bli Netlight. Affärsidén var aldrig större än att vara marknadens bästa konsultbolag. Alla andra idéer skulle bara ha inneburit en begränsning av vår utveckling.

Året var 1999 och marknaden efterfrågade konsultkompetens inom mobilt Internet och därför gav vi marknaden just detta. Samtidigt visste vi redan från början att denna efterfrågan bara var temporär. Netlight skapades för att ett bolag som Netlight saknades. Ett bolag vars värderingar och arbetssätt som vi grundare delade.

Men likt affärsidéer är även de ursprungliga individerna begränsade och dömda att gå under i medelmåttighet om de inte blir en del av något nytt och större. Utvecklingen av Netlight låg därför i tillväxten – att hela tiden hitta rätt medarbetare och kontinuerligt och metodiskt utvecklas vidare kring dessa individer. Talangutveckling istället för affärsutveckling - en levande affär istället för en affärsidé. Ur de ursprungliga värderingarna växte vår kultur.

Affärsidén har aldrig stått i fokus för oss. Vårt företag i sig är själva skapelsen och våra 500
konsulter är vår kärna.

Erik Ringertz, CEO Netlight Consulting