Företagens välfärdsavtryck

Trävaror från Insjön är med och bygger svensk välfärd

Vår välfärd är sårbar och kommer inte per automatik. Det finns en direkt koppling mellan produktivitetsutveckling och välfärd. Vi verkar på en global marknad i hård konkurrens. Vi måste värna svenska företags utveckling och på det sättet trygga vår välfärd, framhåller Ulf Bergkvist, styrelseordförande i Bergkvist-Insjön AB.

Insjön är en ort i Dalarna som förknippas med en entreprenörsanda. Här har Åhléns sina rötter och Clas Ohlsson sitt huvudkontor. Ett företag som har funnits på plats sen generationer tillbaka är Bergkvist-Insjön AB som är ett av Sveriges största familjeägda sågverksföretag.

Ulf Bergkvist, styrelseordförande i Bergkvist-Insjön AB, berättar att företaget räknas till ett av Europas mest moderna sågverk. 85 procent av företagets trävaroproduktion exporteras och Japan och Kina är de största köparländerna.

Företaget har valt att gå med i Sverige Tar Matchen och Bergkvist menar att det är en bra kampanj som på ett tydligt sätt berättar om vad företagen genererar till samhället.

– Jag har berättat om kampanjen för mina kollegor och de är alla positiva och jag har uppmanat våra konkurrenter att gå med. Gå in i matchen – ju fler vi är som sprider detta budskap – desto bättre förståelse skapar vi för sambandet mellan företagen och välfärd, säger Bergkvist.

Bergkvist-Insjön har räknat ut att företaget tillsammans med sina anställda betalar lika mycket i skatt som det behövs för att driva två genomsnittliga grundskolor under ett år.

– I vår bransch är vi lokaliserade och verksamma inom glesbygd och då blir kopplingen mellan vår verksamhet och välfärdstjänster ännu tydligare, säger Bergkvist.

Ekonomin runt om i världen präglas av en avmattning och för ett företag vars omsättning i huvudsak kommer från export så innebär en stark krona tuffare villkor.

Ulf Bergkvist tycker sig se tendenser i det svenska samhället att man tar välfärden för given.

– Vår välfärd är sårbar och kommer inte per automatik. Det finns en direkt koppling mellan produktivitetsutveckling och välfärd. Vi verkar på en global marknad i hård konkurrens. Vi måste värna svenska företags utveckling och på det sättet trygga vår välfärd, avslutar Ulf Bergkvist.