Företagens välfärdsavtryck

Tjänster för miljarder

Varje år exporterar vi tjänster till utlandet för 490 miljarder kronor eller 1 300 miljoner om dagen.

Tjänsteexporten växer och drar årligen mer pengar till Sverige än vad den svenska skolan kostar.Tjänsteexporten växer kraftigt. Det är en utveckling som har stor betydelse för Sverige. På bara åtta år har värdet av den svenska exporten av tjänster fördubblats – vi säljer för hela 490 miljarder kronor till utlandet vilket motsvarar 30 procent av den totala svenska exporten.

Vi säljer mer tjänster till utlandet i konkurrens med andra företag än vad vi köper in. Det är bra för Sverige. Överskottet i exporten av tjänster har gått från 0 till 140 miljarder på tio år. Det är ett väldigt belopp som kan jämföras med att den svenska grund- och gymnasieskolan kostar 118 miljarder per år. Det skapar också fler jobb. Idag är det en halv miljon fler som jobbar inom tjänstesektorn än vad det var för 15 år sedan. Fler jobb skapar som bekant välfärd och välstånd.

Genom att sälja det vi producerar, kan vi köpa det vi vill ha. Överskottet i tjänstexporten räcker exempelvis till att betala allt vi i Sverige köper från USA, Kina, Japan och Sydkorea – tillsammans.

Företagsamma människor inom tjänstesektorn tar matchen på ett sätt som verkligen påverkar Sverige.