Företagens välfärdsavtryck

Sveriges konkurrenskraft måste säkras när ekonomin mattas av

Under hösten har en våg av varsel svept över Sverige. Inga skyddsvallar kan hindra att nedgången i den internationella ekonomin sprider sig i hela Sverige. Hälften av Sveriges inkomster kommer från det vi säljer utomlands. Jobb och välfärd är beroende av vår internationella konkurrenskraft. Om inte svenska företag lyckas i matchen mot andra företag så får vi det svårt att leverera en trygg välfärd åt alla.

Sveriges ekonomi har stått sig stark när krisrapporterna duggat tätt från många andra delar av EU. Men nu går vi mot en tydlig avmattning även i den svenska ekonomin. Under hösten har vi sett hur människor varslats från sina jobb i både små och stora städer, från norr till söder. Inga skyddsvallar kan hindra att nedgången i den internationella ekonomin sprider sig i hela Sverige. Vår ekonomi är internationell. Hälften av Sveriges inkomster kommer från det vi säljer utomlands.

Men läget är inte nattsvart. Våra produkter och tjänster är fortsatt efterfrågade. Världens behov av nya bostäder, infrastruktur, transportmedel, teknik och hållbara lösningar växer hela tiden.

Sverige har råvarorna till broarna som ska byggas i Asien.

Sverige har tekniken för biogasbussarna som säljs till Sydamerika.

Sverige har kompetensen som behövs för att bygga framtidens teknik- och kunskapsintensiva samhälle.

Vi behövs. Sverige är sedan länge ett framgångsrikt exportland. Sverige exporterar för mer per invånare än USA och Kina - tillsammans. Samtidigt får vi inte slå oss till ro. Varje ny dag innebär en ny utmaning. Att man vann igår betyder bara att man får en ny chans till. Svenska företag måste anpassa sig varje dag till en marknad som är i ständig förändring.

Detta gäller inte minst just nu i ett krisläge. Jobb och välfärd är beroende av vår internationella konkurrenskraft. Om inte svenska företag lyckas i matchen mot andra företag så får vi det svårt att leverera en trygg välfärd åt alla.

Sverige behövs. Vår mix av tillgång till råvaror, kunskap och kompetens gör oss unika. Vi har det som efterfrågats världen över, även i ett svårt ekonomiskt läge.