Personalpoolen - stolta över sitt bidrag välfärden

Personalpoolen har valt att gå med i Sverige tar matchen. Företaget är baserat i Örebro och säljer tjänster inom rekrytering, bemanning och organisationsutveckling. Agnetha Paulsson är VD och en av de som var med och startade företaget 2003. Vi ställde 5 frågor till Agnetha Paulsson.

Varför gick ni med i Sverige tar matchen?
"Detta initiativ ger mig en möjlighet, som företagare, att kunna berätta för Örebro och för hela Sverige att vi sliter och jobbar hårt varje dag. Visst tjänar vi pengar men vi bidrar också med en stor del till samhällsnyttan, i form av skatter och avgifter.

Jag är så stolt över att få kunna vara med och bidra. I Sverige är det ibland svårt att få känna sig stolt som företagare och initiativ som Sverige tar matchen hjälper till med att kommunicera att företagsamhet, konkurrens och export hör ihop med vår välfärd. Det är viktigt för att kunna skapa en ännu bättre företagsmiljö i Sverige. För det är ju det vi vill; fler företag betyder en tryggare och starkare välfärd.

Sverige tar matchen hjälper mig att konkretisera mitt och mina medarbetares bidrag till välfärden."

Hur mycket skulle du uppskatta att ni bidrar med till välfärden?
"Vi, med alla våra anställda, bidrar med ungefär 5 miljoner kronor varje år. Sverige tar matchen hjälper oss att omsätta vad det betyder i verkligheten. Det motsvarar ungefär kostnaden för 2 skolklasser med 24 elever under ett år."

Hur ser du på konkurrens?
"Konkurrens behövs för att trigga fram den bästa produkten eller den bästa tjänsten. Jag gillar att bli ”luppad” och utsatt för tävling - det sporrar bara mig och mina anställda till att göra en bättre insats."

Vad är konkurrenskraft?
"Vår konkurrenskraft ligger i att kunna vara personliga, professionella och pålitliga. De är tre ledord som styr vår verksamhet och som avgör varför kunden väljer oss, framför en konkurrent."

Hur använder du Sverige tar matchen?
"Jag tar upp det när vi möter kunder. Jag tycker det är ett så positivt mervärde- att få vara med och bidra till välfärden - att det numer är en del av vår marknadsföring."