Här skapas jobb och välfärd

Oavsett om vi ser till alla de varor och tjänster vi efterfrågar i vår vardag, eller om man tänker på välfärdstjänster, är konkurrenskraftiga företag den grundläggande förutsättningen för vårt välstånd.

Det låter självklart, men tål att upprepas: Ett företag kan inte producera sådant ingen vill ha. Då överlever det inte. Ett företag har heller inte råd att vara slösaktigt med sina resurser. Då köper kunderna konkurrenternas produkter istället. För varje företag gäller det därför att varje dag vässa sin konkurrenskraft, erbjuda attraktiva produkter och vara effektivt, att ta matchen och vinna kundernas gillande helt enkelt. Och det görs varje dag i hård konkurrens med andra företag, både här i Sverige och i en alltmer globaliserad värld.

Tillsammans producerar företagen i Sverige varor och tjänster för nära 2 500 miljarder kronor varje år. Utöver alla dessa varor och tjänster som vi har nytta av i våra liv, skapar företagen och deras anställda resurser till vår gemensamma välfärd. Varje år rör det sig om enorma värden som via företagens och deras anställdas skatter går till vår gemensamma välfärd.

Låt oss som exempel titta på ett typiskt företag med 800 anställda. Ett sådant företag och dess anställda bidrar, genom bolagsskatt, arbetsgivaravgifter och inkomstskatter, med över 180 miljoner kronor varje år till vår gemensamma välfärd. Det motsvarar kostnaden för 80 skolklasser under ett helt år eller kostnaden för att driva äldreomsorgen i en medelstor kommun under sex månader eller kostnaden för att driva alla gymnasieskolor i Sverige under en hel dag.

Och då har vi inte räknat med en de indirekta skatter som företagen och deras anställda betalar, till exempel moms, bensinskatt och energiskatt, och inte heller skatter som betalas av företagens ägare i form av kapitalskatt.

Oavsett om vi ser till alla de varor och tjänster vi efterfrågar i vår vardag, eller om man tänker på välfärdstjänster, är konkurrenskraftiga företag den grundläggande förutsättningen för vårt välstånd.