Industrin är välståndets vagga – enligt KTH-professor

Det talas mycket om att vi idag lever i ett tjänstesamhälle. Men industrins betydelse är fortfarande mycket stor. Färsk forskning visar till exempel att om tio kvalificerade industrijobb försvinner från en region så leder det på sikt till att 30 jobb i tjänstesektorn försvinner.

Man kan inte underskatta industrins betydelse för välståndet och välfärdens framväxt under 1900-talet, säger Pontus Braunerhjelm, professor på KTH, VD för Entreprenörskapsforum och tidigare huvudsekreterare vid Globaliseringsrådet.

- Industrin är välståndets vagga. De stora svenska företagen som växte fram på slutet av 1800-talet bidrog med innovation och kunnande om exportmarknader som hade spridningseffekter på andra delar av det svenska näringslivet. Samtidigt skapades många jobb och skatteintäkter som möjliggjorde välfärdsatsningar på vård och utbildning.

Det talas mycket om att vi idag lever i ett tjänstesamhälle. Det stämmer till viss del menar Pontus, men det innebär inte att industrin är mindre viktig för det. Det har skett en strukturell förändring där industri- och tjänsteproduktion blivit allt tätare sammankopplat. Färsk forskning visar att om tio kvalificerade industrijobb försvinner från en region så leder det på sikt till att 30 jobb i tjänstesektorn försvinner.

- Det framgår tydligt att en global konkurrenskraftig och vital tillverkningsindustri har betydelse för långt fler än de direkt anställda i industrin.

Förutsättningar för industrin har radikalt förändrats – globaliseringen innebär många nya möjligheter men också en väsentligt intensivare konkurrenssituation. För att Sverige ska stå sig i den globala konkurrensen vill Pontus se ett innovationspolitiskt ramverk med uppdrag att skapa rätt förutsättningar för att idéer kan leda till företag och för företag att växa.

- Såväl svenska som utländska företag kommer att välja att etablera sig där det finns bäst förutsättningar för dem att lyckas. Det är en fråga för politiker att se till att det finns rätt förutsättningar, såsom tillgång till utbildad personal och fungerande infrastruktur.

Pontus tror att industrin även fortsatt kommer att vara viktig för jobb och välfärd i Sverige. En förutsättning för detta är att industriföretag, stora som små, ständigt lyckas förnya sig.

- I slutändan handlar konkurrenskraft om förmågan till förnyelse och innovation. Innovation kan innebära nya produkter och tjänster, men det kan också vara nya sätt att organisera företag.