Industrin är dragloket i svensk ekonomi

Peter Larsson, samhällspolitiskt direktör på Sveriges Ingenjörer, betonar den tekniska kunskapen och kompetensen som nyckelfaktorer för att industrin ska kunna fortsätta fungera som motor i svensk ekonomi.

Vilken betydelse har industrin haft för Sverige välstånd under 1900-talet?
– Industrin har en enorm betydelse idag, för Sverige, och den har haft en stor betydelse under hela 1900-talet. Industrin är motorn i svensk ekonomi och ger oss en trygg välfärd.

Vad är nyckeln till att industrin ska kunna fortsätta spela denna roll?
– För att industrin ska kunna spela just rollen som motor i vår ekonomi är förstås tillgången till råvaran en förutsättning som måste vara på plats. Men vi behöver även kunskap, kompetens och samverkan med akademi och politik för att fortsatt kunna vara framgångsrika. Just den tekniska kunskapen och kompetensen är jätteviktigt för Sverige och har alltid varit. Sverige är byggt på teknik.

Du talade om samverkan med politikerna, vad kan de göra för att underlätta för företagande och export i Sverige ytterligare?
– Det handlar om att ge rätt förutsättningar till näringslivet. För industrins del är det viktigt att politikerna satsar och möjliggör den tekniska och naturvetenskapliga forskningen. Denna satsning har en viktig funktion för de mindre och medelstora företagens kunskaps- och produktutveckling.

Politiker, framförallt på regional nivå, bör också ta en aktivare roll när det gäller samverkan mellan större och mindre företag. Våra studier visar att för att små företag ska kunna växa måste det finnas en struktur som öppnar upp för samverkan mellan större och mindre företag.

Hur skulle du beskriva sambandet mellan industri och välfärd?
– Det finns ett tydligt samband. Industrin är dragloket i svensk ekonomi. Industrins verksamhet efterfrågar i sin tur en stor tjänstesektor så som transport och service. Det skapas jobb och intäkter till stat och kommun som möjliggör välfärd.