Företagens välfärdsavtryck

Det här är Sverige tar matchen

Lars Göran Johansson är vice VD på Svenskt Näringsliv och ansvarig för initiativet Sverige tar matchen.

Varför behövs det här initiativet?
"Sverige har år efter år visat sig vara ett av världens mest konkurrenskraftiga länder. Vi har varit en av globaliseringens verkliga vinnare. Vi har all anledning att känna oss stolta. Vi är duktiga, men också ständigt utmanade. Vi kan inte slå oss till ro och vi kan inte ta vår välfärd för given.

Vi vill sätta ljuset på att det är i det ögonblick en kund väljer att köpa av ett företag som välstånd skapas. Det är kunderna, som har många alternativ, som avgör förutsättningarna för framtidens välfärd. När svenska produkter säljer bra på världsmarknaden skapas resurser för att kunna importera sådant som vi inte tillverkar själva. Det är företagen som tar matchen på marknaden som skapar välstånd.

Genom att visa hur små företag, stora företag och hela branscher tar matchen vill Svenskt Näringsliv och våra medlemsföretag att fler ska känna till, känna för och engageras i det som ger Sverige kraft."

Vad vill ni uppnå?
"Vi vill öka förståelsen för företagens helt avgörande roll för vårt välstånd och vår välfärd. Även om svenska folket i stort förstår kopplingen mellan konkurrenskraftiga företag och välfärd, behöver vi alla bli påminda och förstärkta i vår uppfattning. Att vårt välstånd och vår välfärd står och faller med konkurrenskraftiga företag ska vara en grundläggande insikt som delas av alla."

Hur engagerar man sig?
"Alla kan och bör gilla oss på Facebook! Företagare kan anmäla att man vill delta i kampanjen här på sajten. Alla som anmäler sig kommer att bli kontaktade och få förslag på vad man kan göra. För att det här initiativet ska få kraft är vi beroende av att många företag och företagare engagerar sig. Alla företag har en egen historia att berätta om hur man tar matchen. Ju fler sådana historier som blir berättade desto bättre."