Går det bra för företagen går det bra för Sverige

Egentligen är det ganska självklart. Om det går bra för företagen så går det bra för Sverige. Och tvärt om. Men det är lätt att tappa fokus och inte alltid lätt att se sambanden mellan framgångsrika företag, nya jobb och en trygg välfärd. Kanske är det därför ledande politiker från till exempel Socialdemokraterna med jämna mellanrum ansträngt sig för att tydliggöra sambandet.
Foto: Bert Mattsson/Scanpix

För trettio år sedan var det valrörelse i Sverige. Under denna valrörelse kom den socialdemokratiske partiledaren Olof Palme att gång på gång återkomma till frasen ”Går det bra för Ludvig Svenssons gardinfabrik i Kinna går det bra för Sverige”. Bakgrunden var att Palme, på uppmaning av den tidigare finansministern Gunnar Sträng, redan 1972 ”pryat” hos Ludwig Svenssons gardinfabrik. Under valrörelsen valde Palme att besöka företaget på nytt och efter detta besök myntades det klassiska uttalandet. Här kan du höra Palme tala om Ludvig Svenssons i Sveriges radio.

Men frågan är om detta citat egentligen bara är en variant på ett uttryck myntat redan 1968 då nyss nämnde Gunnar Sträng konstaterade att ”Vad som är bra för Volvo är bra för Sverige”. Även det ett numera klassiskt citat.

Möjligen var det i dessa uttalanden dagens socialdemokratiske partiledare Stefan Löfven hämtade inspiration till sitt sommartal i Vasaparken i Stockholm den 26 augusti i år. I detta tal fokuserade han på betydelsen av export och framgångsrika företag för jobben och för välfärden. Slutsatsen var tydlig. ”Vi måste hela tiden arbeta för med att stärka Sveriges konkurrenskraft.”

Precis så är det. Svenska företag tar dagligen matchen om kundernas gunst på tuffa marknader. Om de är framgångsrika vinner de nya kunder. Nya beställningar läggs. Orderböcker fylls. Efterfrågan ökar och med den behovet av ny arbetskraft. Att fler jobb skapas innebär lägre arbetslöshet och därmed lägre kostnader för det offentliga och samtidigt högre skatteintäkter. Men framför allt innebär fler jobb att färre människor tvingas ut i arbetslöshet.

Med växande skatteintäkter finns det mer pengar att satsa på vård, skola och omsorg. En positiv spiral uppstår. Det är detta vi kallar tillväxt. Tillväxt skapas inte av politiker, den skapas av företag och de anställda i dessa företag. Därför är citaten från Palme och Sträng sanna och relevanta än idag. Det är helt enkelt så att går det bra för företagen går det bra för Sverige.