Företag i framkant

Allt fler företag ansluter sig till Sverige tar matchen. I högerspalten presenteras drygt tio företag som varit riktigt snabba att använda sig av de möjligheter Sverige tar matchen ger.

Vad är grunden för vårt välstånd? Många människor har svårt att ge ett bra svar på den frågan. De företag som, lik pionjärföretagen, börjar berätta om hur just de bidrar till vår välfärd gör en viktig insats för att öka förståelsen för hur jobb och välfärd skapas.

Bland de tio pionjärerna finns alla typer av företag. Här finns stora exporterande, varuproducerande företag så som ståltillverkaren Uddeholm med 900 anställda och här finns små tjänsteföretag som konsultfirman ka Partner.

"Att lyfta fram exempel på hur det egna företaget bidrar till välfärden är verkligen bra. Det gör budskapet mer relevant och intressant för just vårt företag", framhåller Johan Millgårdh VD på Millcon, ett av pionjärföretagen.

Sverige tar matchen handlar om att fler måste se samband mellan konkurrenskraftiga företag och välfärd. De varor och tjänster man producerar är på många sätt företagens viktigaste bidrag till samhället. Dessa bidrag är tydliga för alla. Det är svårare att se sådant som jobben som skapas, skatterna som betalas, och investeringarna som görs. Dessa värden måste lyftas fram.

Därför är det hög tid för alla företag som ännu inte testa välfärdsnurran. Med resultatet från välfärdsnurran i handen är det sedan enkelt att sprida budskapet om det egna företagets bidrag till välfärden.