Därför tar Volvo matchen

"Vi vill gärna medverka till att berätta om hur "Volvo tar matchen" och om vikten av konkurrenskraft", förklarar Jan-Eric Sundgren, vice VD för AB Volvo.

Varför deltar ni i initiativet Sverige tar matchen?
"Volvo är Sveriges största privata företag med verksamhet i form av både tillverkning och försäljning på många håll i världen. Men Sverige är en viktig bas för bland annat forskning och tillverkning för Volvo. Vi vill gärna medverka till att berätta om hur ”Volvo tar matchen” och vikten av konkurrenskraft. Volvo började som första företag i år med en särskild Samhällsmarknadsdag – som riktar sig till politiker, journalister, organisationsföreträdare, högskolor och andra intressenter, där vi berättar om Volvo som ett globalt företag – och vårt samspel på olika plan med det svenska samhället. Jag skulle vilja säga att det är ett av Volvos ledord sedan länge att vara en aktiv deltagare i samhället."

Hur skulle du vilja beskriva Volvos bidrag till välstånd och välfärd?
"Vi bidrar på många plan. Volvo har många anställda som betalar skatt till stat, kommun och landsting och Volvo är en stor exportör från Sverige, vilket både bidrar positivt för vår bytesbalans och vår bruttonationalprodukt. Volvo bidrar också genom sina produkter – som för varje modell får bättre prestanda och miljövärden – till ett bättre samhälle; lastbilar, bussar, entreprenadmaskiner och annat som behövs för att samhället ska fungera. Sedan 1999 har Volvo tredubblat satsningarna på forskning och utveckling i Sverige".

Den gamle socialdemokratiske finansministern Gunnar Sträng sa på 60-talet att ”det som är bra för Volvo är bra för Sverige”. Tycker du att det stämmer än idag? På vilket sätt?
"Absolut. Det stämmer mer än någonsin. För varje direkt anställd i Volvo i Sverige sysselsätts 4-5 ytterligare personer hos underleverantörer, tjänsteföretag som vi utnyttjar och så vidare. Men slutsatsen av Strängs gamla devis är inte att Volvo vill ha någon särbehandling, utan att Volvo vill att Sverige ska vara ett konkurrenskraftigt land för tillverkning och forskning. Volvo samverkar, men vi är också inriktade på att själv ta tag i saker och ting. Nu i höst lanserar vi ”Volvosteget” som en möjlighet för ungdomar att få en första fot in på arbetsmarknaden, nästan 4 000 sökande till 400 platser är ett tecken på att många har förtroende för Volvo och för vår industri".

Nämn tre saker som har avgörande betydelse för Volvos konkurrenskraft?
"Volvo säljer för 310 miljarder kronor varje år i hela världen. Kunderna köper av Volvo – i knivskarp konkurrens från andra – för mer än tusen miljoner varje arbetsdag. Allt detta tillverkas inte i Sverige. Våra verksamheter i Sverige kommer alltid att vara utsatta för förändring. Vi kommer att starta nya verksamheter och expandera befintliga men vi kommer också att behöva dra ner eller lägga ner verksamheter, det är en naturlig del i det ständigt pågående arbetet med att vässa sin konkurrenskraft. Det avgörande för den svenska konkurrenskraften är tillgång till kompetent arbetskraft på alla nivåer, ett konkurrenskraftigt kostnadsläge och att här finns en bra grund för forskning och utveckling".

På vilket sätt bidrar det faktum att Volvo är svenskt till företagets framgång?
"Volvo är ett internationellt företag med global verksamhet. Volvo har sina rötter, sitt huvudkontor och viktiga verksamheter i Sverige. Det påverkar naturligtvis vår kultur och våra värderingar. Men det är sanningens ögonblick varje dag för Volvo. Sverige håller nu sakta åter på att bli ett land där man talar väl om tillverkningens betydelse och jag hoppas att det leder till än bättre klimat för tillverkning, forskning och utveckling i Sverige".