Företagens välfärdsavtryck-

Din andel – 200 000 kr

Förra året exporterade svenska företag varor och tjänster till ett värde av 1 745 miljarder kronor. Det motsvarar närmare 200 000 kronor per person. Räknat per person exporterar den genomsnittlige svensken för mer än vad den genomsnittlige amerikanen, kinesen, greken, brasilianaren och italienaren gör – tillsammans!

Det talas ofta om att Sverige är ett exportberoende land och så är det. Värdet av Sveriges export av varor och tjänster utgör halva vår bruttonationalprodukt, BNP. Det innebär i princip att hälften av allt vi producerar i Sverige säljs i andra länder.

För ett företag handlar det alltid om hur många kunder man kan nå med sina produkter. När företagen är framgångsrika i sin försäljning i utlandet innebär det ökade exportintäkter till Sverige. Det ger ökad tillväxt. Så uppstår en positiv spiral. Större tillväxt innebär mer resurser att fördela. Mer resurser att fördela stärker konkurrenskraften. Bättre konkurrenskraft ger ökad export. Och så vidare.

I de exporterande företagen arbetar idag över 1,3 miljoner människor. Det är lika många som arbetar i den offentliga sektorn. Massor av företag som säljer varor och tjänster på hemmamarknaden gör det dessutom till exporterande företag. Utan de exporterande företagen skulle alla dessa företag förlora sina kunder. Vi är alltså på mer än ett sätt beroende av vår export.

Om vår utrikeshandel sviktar påverkar det svenska exportföretag och därmed svensk ekonomi. En negativ spiral uppstår. Produktionen kommer minska och med den antalet anställda i de exporterande företagen. I nästa led påverkas företagen som säljer till de exporterande företagen. Arbetslösheten stiger och skatteintäkterna minskar. Tillväxt och skatteintäkter sjunker. Lägre tillväxt och mindre skatteintäkter innebär mindre resurser att fördela till vården, skolan och omsorgen – det vi kallar välfärd. I förlängningen påverkas även vår konkurrenskraft negativt och risken är att vi alla får det sämre. Sverige är alltså inte bara beroende av exporten - vi är beroende av en stark och livlig handel både inom och utom vårt lands gränser. Varje gång en affärsuppgörelse träffas skapas nya värden.