Företagens välfärdsavtryck-

Cellwoodgruppen lyfter fram hur det dagliga arbetet på företaget bidrar till välfärd

Cellwoodgruppen AB, med 325 anställda, ser Sverige tar matchen som ett bra initiativ för att synliggöra sambandet mellan det dagliga arbete på företaget och välfärden. Malin Alfredsson som är VD på företaget betonar vikten av att nå ut till sina medarbetare med tydliga exempel på vad de faktiskt är med och bidrar till, varje dag på jobbet.

Cellwoodgruppen AB är en svensk, privatägd industrigrupp med 325 anställda. I över ett sekel har de utvecklat och tillverkat maskiner och annan utrustning till sågverks-, massa- och pappersindustrin. Till företagsgruppen hör även gjuteriet AB Bruzaholms Bruk. Exportförsäljningen dominerar, av den gemensamma omsättningen på cirka 700 miljoner går omkring 75 procent på export.

Cellwoodgruppen har gått med i Sverige tar matchen och vi ställde några frågor till företagets VD Malin Alfredsson.

Ni har gått med i Sverige tar matchen, varför det?
– Kampanjen är jättebra och jag vill vara med i arbetet med att synliggöra sambandet mellan vårt dagliga arbete på företaget och vår välfärd. Jag vill främst nå ut till mina medarbetare med tydliga exempel på vad de faktiskt är med och bidrar till, varje dag på jobbet. Kampanjens budskap är viktigt; att företag skapar arbetstillfällen och att det leder till att företag med sina anställda betalar skatt som vi kan finansiera svensk välfärd med.

Har ni fått fram några bra exempel som visar hur mycket ni faktiskt bidrar med?
– Ja, förra året bidrog Cellwoodgruppens företag och alla anställda med 72 miljoner kronor i inkomstskatt, bolagsskatt och sociala avgifter. En summa som motsvarar fyra grundskolor eller två kilometer dubbelspårig järnväg!

På vilket sätt kan man använda den kunskapen?
– Att medvetengöra kopplingen mellan företag och välfärd tror jag är en viktig drivkraft. Att mina medarbetare och jag får vara med och bidra till en bättre skola eller till en bättre vård är något som stimulerar oss att jobbare hårdare och med större glädje.

Vad är svensk konkurrenskraft?
– Vår styrka och det som gör oss konkurrenskraftiga i Sverige är att vi är kunniga, nyfikna och förstår förändringar. Vi levererar varor och tjänster av hög kvalitet. Det är med den kompetensen som vi konkurrerar med på en globaliserad och alltmer pressad marknad. Vårt företag är unikt på det sättet att vi har en lång historia av att leverera maskiner av god kvalitet, samtidigt som vi alltid är beredda på marknadens förändring. Jag brukar säga att vi står med fötterna i historien och har framtiden i egna händer.

Vad betyder konkurrens för ditt företag?
– Om vi ej vinner matchen varje dag så tappar vi konkurrenskraft. Vi får inte slappna av utan vi måste fortsätta tro på oss själva och kämpa lite mer. Varje order gör skillnad för oss och för Sverige.